Yelkenli Tekne Tipleri

Yelkenli tekneler bazı denizciler için çok tutkulu bir duygudur. Yelkenli tekne sahibi olmak ve kullanmak bambaşka bir bağlılıktır. Yüzlerce yelkenli tipi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda yer almaktadır.

Satılık Yelkenli Tekne İlanlarına Buradan Ulaşabilirsiniz.

Yelken Türleri

Seren veya Dört Köşe Yelken : Kabasorta armanın temel yelkenidir.Yelken halatlarla bir serene bağlanır.Kare yelken olarak da bilinmektedir.

kare-yelken

Latin Yelken : Alt köşe kısmı mümkün olduğunca aşağıda tarafta tutulan ve bu sayede direkte kalan köşesi yukarı doğru kalkan,üç yakalı yelken türüdür. Bir serene bağlanır ve direğe eğik bir durumda olacal şekilde kaldırılan üçgen yelkendir.

latin-yelken


Praçıra Yelken : Yelken taşıyan bir serenin,direğin önüne çekildiği yelken sistemidir ve çok eskilerde kullanılmıştır. Daha çok ufak teknelerde kullanılan bu yelken türü, bir seren üzerine açılan dörtkenarlı yelkene praçıra yelken denir.


Gizli (Randa) Yelken : Yelkenlerin üst yakalarını bağlamak üzere direğe geçirilmiş “giz” denilen çubuğun üzerine açılan yelken türüdür.Randa da denilen gizli yelkenler bumbalı veya bumbasız kullanılabilir.

randa-yelken


Açavela Gönderli Yelken : Direkten çapraz olarak uzanan açavela denen bir çubuk üzerine açılan yelkendir.

Bermuda Yelken : Günümüzde yaygın olarak kullanılan ve alt kenarı bir bumba üzerine açılan üçgen yelken türüdür. Ana yelkenin üçgen biçiminde ve çok uzun olduğu yelken grubuna bermuda yelken adı verilir. Bu ana yelken üst kısmından, gerildiği uzun direğin ucuna giden ve burada bir makaradan geçip tekrar direk dibine inen bir halat sistemi ile direğe çekilir. Bu tip yelken grubu ilk olarak 1800’lerde Antiller’de kullanılmış daha sonra 1910’lardan itibaren İngiltere’de gezi ve yarış yatlarında kullanılmaya başlanmıştır.

bermuda1

Yelkenli Tekne Tipleri

Kat (Cat) Tekne : Tek yelkenli,bumbası uzun tekne.Örneğin optimist bir kat tekne türüdür.
Dingi : Günümüzde daha çok yarış amaçlı kullanılan,her türlü armalı yüzlerce tipi olan küçük tekne.Teknelerde servis botu/patalya olarak da kullanılır.
Slup (Şalopa/Sloop) : Tek direkli,bir ana ve bir ön yelkenli tekne.
Kotra (Cutter) : Tek direkli,iki ön yelkenli tekne.
Keç (Ketch) ve Yavl (Yawl) : İki direkli,arka direği (mizana) ön direğinden (ana direk) daha kısa yelkenli tekne.Keç’te mizana direği (arka direk) yavl’a göre uzundur.Yavl’da dümen mili arka direğin önünde yer alırken,keç’te arka direk (mizana) dümen milinin önündedir.
Uskuna : Ön direği (pruva) kısa,arka direği (ana direk) uzun iki direkli yelkenli tekne.